สามารถดาวน์โหลด NABCO แค็ตตาล็อก ระบบประตูอัตโนมัติได้ที่นี่

NABCO
Automatic Door System

Nabco logo.png
01_MS-N01.png

ติดตั้งด้านหน้า
MS-N01 M Search

02_MS-N02.png

ติดตั้งฝังฝ้า
MS-N02 M Search

04_MS-N03 Font.png

ติดตั้งใต้เพดาน/ฝ้า
MS-N03 M Search

03_Beam Sensor.png

เซ็นเซอร์ป้องกันประตูหนีบ

01_NS 01.png

ติดตั้งด้านหน้า
NS-A01 N Search

01_NS 02.png

ติดตั้งฝังฝ้า
NS-A02 N Search

01_NS 03.png

ติดตั้งใต้เพด้าน/ฝ้า
NS-A03 N Search

01_NS 04.png

ติดตั้งฝังฝ้า แบบกลม
NS-A04 N Search

NABCO Present by TGD.png

NABCO NET-DS SYSTEM

Nabco Net-DS System Short Presentation.png

Short NET-DS SYSTEM

NATRUS N search NABCO.png

NABCO NATRUS

Short NATRUS.png

Short NATRUS

N Search Activation Sensor.png

การตรวจจับรังสีอินฟราเรดของ
N Search

N Search Activation Sensor_Solve problems.png

วิธีแก้ไขประตูเปิดค้าง 
N Search

คู่มือการใช้งาน
Net DS System

Net DS system.png
Key Selector switch.png

คู่มือการใช้งาน
Key selector switch

Net DS system1.png

คู่มือการใช้งาน
NET DS System

Multipurpose Nabco.png

คู่มือการใช้งาน
Multipurpose NABCO

APS N20.png

คู่มือการใช้งาน
APS-N20