ETERNA

Automation for Standard and Telescopic Sliding Doors

ประตูอัตโนมัติบานเลื่อนมาตรฐาน ETERNA 150 เป็นระบบอัตโนมัติแบบใหม่สำหรับประตูบานเลื่อนและแบบยืดได้ที่ออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจถึงความเงียบความลื่นไหลของการเคลื่อนไหวและความน่าเชื่อถือ ETERNA 150 รับน้ำหนักได้ 150 กก. ต่อใบหรือสูงสุด 200 กก. สำหรับประตูบานเดี่ยว ETERNA 150 ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในระหว่างการทดสอบความทนทานมากกว่า 2,000,000 รอบการทำงานต่อเนื่อง

EUROPEAN STANDARDS

EN 16005; EN 13849-1; EN 13849-2, EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 60335-2-103; DIN 18650-1; DIN 18650-2

Label-funtion--logo.png
Label-logo.png
Eterna icon 01.png

ระบบอัตโนมัติ สำหรับประตูบานเลื่อน และบานเลื่อนซ้อน ออกแบบมาเพื่อการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล และเงียบที่สุดที่ลูกค้าไว้วางใจได้

Eterna icon 02.png

ระบบอัตโนมัติรุ่นล่าสุด ออกแบบมาสำหรับประตูบานเลื่อนน้ำหนักเบา ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษด้วยรางที่มีความสูงเพียง 100 มม. และลึก 135 มม.

Eterna icon 03.png

ระบบอัตโนมัติที่ออกแบบด้วยความเอาใจใส่พิถีพิทันในรายละเอียด มีล้อเลื่อนแบบคู่เพิ่มความมั่นคงของบานประตู และชุดกันแกว่งที่เก็บเสียง ETERNA มาพร้อมกับส่วนเสิรมที่เป็นแบตเตอรี่ สำหรับใช้ในกรณีเปิดฉุกเฉิน และล็อคไฟฟ้า ซึ่งสามารถเลือกได้ 3 แบบ ไฟดับล็อคค้าง, ไฟดับปลดล็อค, และ 2 สถานะรวมกัน

Eterna icon 04.png

ETERNA ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยผ่านการทดสอบการใช้งานแบบต่อเนื่องมากกว่า 2 ล้านรอบ

Eterna icon 05.png

สำหรับการติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติ ผู้ติดตั้งต้องใช้ ET-DSEL Digital Programmer เพื่อตั้งค่าด้วยขั้นตอนง่ายๆ และเลือกฟังก์ชันการใช้งานที่ต้องการ โดยใช้ช่างผู้ชำนาญติดตั้ง ดำเนินการ และนอกจากนี้ยังสามารถเริ่มต้นใช้งาน ETERNA ด้วย T-NFC ที่เป็น digital key board แบบใหม่สามารถเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน โดยใช้แอฟ "Label Tools"

ETERNA 70 Single/ 70 Double

ETERNA 70 บานเดี่ยว/ ETERNA 70 บานคู่

ขนาดช่องเปิด (มม.): 700-3000 (บานเดี่ยว) / 900-3000 (บานคู่)

รับน้ำหนักสูงสุด: 90 kg (บานเดี่ยว) / 70 kg/บาน (บานคู่)

ขนาดเครื่อง (สูงxลึกxยาว): 100x135 mm x L (max. 6500 mm)

จำนวนชุดล้อต่อบาน: 2

แหล่งจ่ายไฟฟ้า: 115/230 Vac 50-60 Hz

พลังงานที่ใช้สูงสุด: 100 W

กำลังไฟฟ้าในโหมดสแตนด์บาย: 6 W

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน: 24 Vdc with buil-in Hall effect sensors

แหล่งจ่ายพลังงานให้อุปกรณ์ร่วม: 24 Vdc / 0.5 A

ความเร็วสูงสุดในการเปิด: 0.6 m/sec. (1 leaf)

ความเร็วในการปิด: Max. 0.6 m/sec. (1 leaf)

ปรับตั้ง ช่วงเวลาเปิดค้าง: 0 - 30 sec.

ช่วงเวลาเปิดค้าง ปรับตั้งด้วยตัวเอง: -

การลดช่องเปิด ในช่วงฤดูหนาว: -

อุณหภูมิการทำงาน: -15ºC + 50ºC

ระดับการป้องกัน: IP22

ประเภทการใช้งาน: Intensive use 100%

จำนวนรอบการเปิดใช้งาน: ผ่านการทดสอบที่ 2,000,000 รอบ (4,000 รอบ/วัน)

ETERNA 90 Single/ 90 Double

ETERNA 90 บานเดี่ยว/ ETERNA 90 บานคู่

ขนาดช่องเปิด (มม.): 700-3000 (บานเดี่ยว) / 900-3000 (บานคู่)

รับน้ำหนักสูงสุด: 130 kg (บานเดี่ยว) / 90 kg/บาน (บานคู่)

ขนาดเครื่อง (สูงxลึกxยาว): 100x135 mm x L (max. 6500 mm)

จำนวนชุดล้อต่อบาน: 2

แหล่งจ่ายไฟฟ้า: 115/230 Vac 50-60 Hz

พลังงานที่ใช้สูงสุด: 100 W

กำลังไฟฟ้าในโหมดสแตนด์บาย: 6 W

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน: 24 Vdc with buil-in Hall effect sensors

แหล่งจ่ายพลังงานให้อุปกรณ์ร่วม: 24 Vdc / 0.5 A

ความเร็วสูงสุดในการเปิด: 1 m/sec. (1 leaf)

ความเร็วในการปิด: Max. 0.6 m/sec. (1 leaf)

ปรับตั้ง ช่วงเวลาเปิดค้าง: 0 - 30 sec.

ช่วงเวลาเปิดค้าง ปรับตั้งด้วยตัวเอง: ขยายระยะเวลาเปิดประตูค้างไว้ในกรณีที่มีการใช้งานมาก

การลดช่องเปิด ในช่วงฤดูหนาว: บางส่วน แต่สามารถสลับสู่โหมดเปิดเติมบาน หากมีการใช้งานมาก

อุณหภูมิการทำงาน: -15ºC + 50ºC

ระดับการป้องกัน: IP22

ประเภทการใช้งาน: Intensive use 100%

จำนวนรอบการเปิดใช้งาน: ผ่านการทดสอบที่ 2,000,000 รอบ (4,000 รอบ/วัน)

ระบบทดสอบความปลอดภัย: มีฟังก์ชันเซ็นเซอร์ความปลอดภัยพร้อมระบบตรวจสอบ

การประหยัดพลังงาน: ฟังก์ชันที่มีประโยชน์ เพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารสาธารณะ

แยกการควบคุมสำหรับการเปิด/ปิด: ฟังก์ชันช่วยให้สามารถควบคุมการเปิด และปิดของอินพุตแยกกันสองอินพุต

โหมด Manned: โหมดนี้ช่วยให้สามารถเปิดใช้งานประตูได้โดยกดปุ่มค้างไว้

โหมดป้องกันประตูโคลงล็อคในเรือ: โหมดนี้ช่วยให้ประตูยังคงล็อคอยู่ในต่ำแหน่งเปิดโดยใช้ระบบล็อคไฟฟ้าตัวที่สอง

สลับเปลี่ยนเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย: คุณลักษณะนี้ช่วยให้สามารถปิดระบบอัตโนมัติเมื่ออยู่ในช่วงกลางคืน และเมื่อไม่มี

พลังงานลดการใช้แบตเตอรี่ให้เหลือน้อยที่สุด

โมดูลพิเศษ: โมดูลเสริม UR24E สำหรับบริการภายนอก

ETERNA 150 Single/ 150 Double

ETERNA 150 บานเดี่ยว/ ETERNA 150 บานคู่

ขนาดช่องเปิด (มม.): 700-3000 (บานเดี่ยว) / 900-3000 (บานคู่)

รับน้ำหนักสูงสุด: 200 kg (บานเดี่ยว) / 150 kg/บาน (บานคู่)

ขนาดเครื่อง (สูงxลึกxยาว): 120x150 mm x L (max. 6500 mm)

จำนวนชุดล้อต่อบาน: 2

แหล่งจ่ายไฟฟ้า: 115/230 Vac 50-60 Hz

พลังงานที่ใช้สูงสุด: 100 W

กำลังไฟฟ้าในโหมดสแตนด์บาย: 6 W

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน: 24 Vdc with buil-in Hall effect sensors

แหล่งจ่ายพลังงานให้อุปกรณ์ร่วม: 24 Vdc / 0.5 A

ความเร็วสูงสุดในการเปิด: 0.8 m/sec. (1 leaf)

ความเร็วในการปิด: Max. 0.6 m/sec. (1 leaf)

ปรับตั้ง ช่วงเวลาเปิดค้าง: 0 - 30 sec.

ช่วงเวลาเปิดค้าง ปรับตั้งด้วยตัวเอง: ขยายระยะเวลาเปิดประตูค้างไว้ในกรณีที่มีการใช้งานมาก

การลดช่องเปิด ในช่วงฤดูหนาว: บางส่วน แต่สามารถสลับสู่โหมดเปิดเติมบาน หากมีการใช้งานมาก

อุณหภูมิการทำงาน: -15ºC + 50ºC

ระดับการป้องกัน: IP22

ประเภทการใช้งาน: Intensive use 100%

จำนวนรอบการเปิดใช้งาน: ผ่านการทดสอบที่ 2,000,000 รอบ (4,000 รอบ/วัน)

ระบบทดสอบความปลอดภัย: มีฟังก์ชันเซ็นเซอร์ความปลอดภัยพร้อมระบบตรวจสอบ

การประหยัดพลังงาน: ฟังก์ชันที่มีประโยชน์ เพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารสาธารณะ

แยกการควบคุมสำหรับการเปิด/ปิด: ฟังก์ชันช่วยให้สามารถควบคุมการเปิด และปิดของอินพุตแยกกันสองอินพุต

โหมด Manned: โหมดนี้ช่วยให้สามารถเปิดใช้งานประตูได้โดยกดปุ่มค้างไว้

โหมดป้องกันประตูโคลงล็อคในเรือ: โหมดนี้ช่วยให้ประตูยังคงล็อคอยู่ในต่ำแหน่งเปิดโดยใช้ระบบล็อคไฟฟ้าตัวที่สอง

สลับเปลี่ยนเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย: คุณลักษณะนี้ช่วยให้สามารถปิดระบบอัตโนมัติเมื่ออยู่ในช่วงกลางคืน และเมื่อไม่มี

พลังงานลดการใช้แบตเตอรี่ให้เหลือน้อยที่สุด

โมดูลพิเศษ: โมดูลเสริม UR24E สำหรับบริการภายนอก

ETERNA 200 Single/ 200 Double

ETERNA 200 บานเดี่ยว/ ETERNA 200 บานคู่

ขนาดช่องเปิด (มม.): 700-3000 (บานเดี่ยว) / 900-3000 (บานคู่)

รับน้ำหนักสูงสุด: 300 kg (บานเดี่ยว) / 200 kg/บาน (บานคู่)

ขนาดเครื่อง (สูงxลึกxยาว): 120x150 mm x L (max. 6500 mm)

จำนวนชุดล้อต่อบาน: 3

แหล่งจ่ายไฟฟ้า: 115/230 Vac 50-60 Hz

พลังงานที่ใช้สูงสุด: 100 W

กำลังไฟฟ้าในโหมดสแตนด์บาย: 6 W

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน: 24 Vdc with buil-in Hall effect sensors

แหล่งจ่ายพลังงานให้อุปกรณ์ร่วม: 24 Vdc / 0.5 A

ความเร็วสูงสุดในการเปิด: 0.8 m/sec. (1 leaf)

ความเร็วในการปิด: Max. 0.6 m/sec. (1 leaf)

ปรับตั้ง ช่วงเวลาเปิดค้าง: 0 - 30 sec.

ช่วงเวลาเปิดค้าง ปรับตั้งด้วยตัวเอง: ขยายระยะเวลาเปิดประตูค้างไว้ในกรณีที่มีการใช้งานมาก

การลดช่องเปิด ในช่วงฤดูหนาว: บางส่วน แต่สามารถสลับสู่โหมดเปิดเติมบาน หากมีการใช้งานมาก

อุณหภูมิการทำงาน: -15ºC + 50ºC

ระดับการป้องกัน: IP22

ประเภทการใช้งาน: Intensive use 100%

ระบบทดสอบความปลอดภัย: มีฟังก์ชันเซ็นเซอร์ความปลอดภัยพร้อมระบบตรวจสอบ

การประหยัดพลังงาน: ฟังก์ชันที่มีประโยชน์ เพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารสาธารณะ

แยกการควบคุมสำหรับการเปิด/ปิด: ฟังก์ชันช่วยให้สามารถควบคุมการเปิด และปิดของอินพุตแยกกันสองอินพุต

โหมด Manned: โหมดนี้ช่วยให้สามารถเปิดใช้งานประตูได้โดยกดปุ่มค้างไว้

โหมดป้องกันประตูโคลงล็อคในเรือ: โหมดนี้ช่วยให้ประตูยังคงล็อคอยู่ในต่ำแหน่งเปิดโดยใช้ระบบล็อคไฟฟ้าตัวที่สอง

สลับเปลี่ยนเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย: คุณลักษณะนี้ช่วยให้สามารถปิดระบบอัตโนมัติเมื่ออยู่ในช่วงกลางคืน และเมื่อไม่มี

พลังงานลดการใช้แบตเตอรี่ให้เหลือน้อยที่สุด

โมดูลพิเศษ: โมดูลเสริม UR24E สำหรับบริการภายนอก

ETERNA 300 TSX/ 300 TDX/ 300T

ETERNA 300 TSX/ 300 TDX/ 300 T

ขนาดช่องเปิด (มม.): 800-4000 (TSX) / 800-4000 (TDX) / 1600-4000 (T)

รับน้ำหนักสูงสุด: 150x2 kg/leaves / 150x2 kg/leaves75x4 kg/leaves

ขนาดเครื่อง (สูงxลึกxยาว): 120x210 mm x L (max. 6500 mm)

จำนวนชุดล้อต่อบาน: 2

แหล่งจ่ายไฟฟ้า: 115/230 Vac 50-60 Hz

พลังงานที่ใช้สูงสุด: 100 W

กำลังไฟฟ้าในโหมดสแตนด์บาย: 6 W

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน: 24 Vdc with buil-in Hall effect sensors

แหล่งจ่ายพลังงานให้อุปกรณ์ร่วม: 24 Vdc / 0.5 A

ความเร็วสูงสุดในการเปิด: 0.8 m/sec. (1 leaf)

ความเร็วในการปิด: Max. 0.6 m/sec. (1 leaf)

ปรับตั้ง ช่วงเวลาเปิดค้าง: 0 - 30 sec.

ช่วงเวลาเปิดค้าง ปรับตั้งด้วยตัวเอง: ขยายระยะเวลาเปิดประตูค้างไว้ในกรณีที่มีการใช้งานมาก

การลดช่องเปิด ในช่วงฤดูหนาว: บางส่วน แต่สามารถสลับสู่โหมดเปิดเติมบาน หากมีการใช้งานมาก

อุณหภูมิการทำงาน: -15ºC + 50ºC

ระดับการป้องกัน: IP22

ประเภทการใช้งาน: Intensive use 100%

จำนวนรอบการเปิดใช้งาน: ผ่านการทดสอบที่ 2,000,000 รอบ (4,000 รอบ/วัน)

ระบบทดสอบความปลอดภัย: มีฟังก์ชันเซ็นเซอร์ความปลอดภัยพร้อมระบบตรวจสอบ

การประหยัดพลังงาน: ฟังก์ชันที่มีประโยชน์ เพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารสาธารณะ

แยกการควบคุมสำหรับการเปิด/ปิด: ฟังก์ชันช่วยให้สามารถควบคุมการเปิด และปิดของอินพุตแยกกันสองอินพุต

โหมด Manned: โหมดนี้ช่วยให้สามารถเปิดใช้งานประตูได้โดยกดปุ่มค้างไว้

โหมดป้องกันประตูโคลงล็อคในเรือ: โหมดนี้ช่วยให้ประตูยังคงล็อคอยู่ในต่ำแหน่งเปิดโดยใช้ระบบล็อคไฟฟ้าตัวที่สอง

สลับเปลี่ยนเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย: คุณลักษณะนี้ช่วยให้สามารถปิดระบบอัตโนมัติเมื่ออยู่ในช่วงกลางคืน และเมื่อไม่มี

พลังงานลดการใช้แบตเตอรี่ให้เหลือน้อยที่สุด

โมดูลพิเศษ: โมดูลเสริม UR24E สำหรับบริการภายนอก

NEPTIS Spring closing

NEPTIS Spring closing บานสวิ

NEPTIS MODELS: LET / SLT / LET-B / SLT-B

รับน้ำหนักสูงสุด: 120 kg / 250 kg / 120 kg / 250 kg

แบตเตอรี่ในตัว: LET-B / SLT-B

ขนาดเครื่อง: 550x110x120 mm550x110x120 mm730x110x120 mm / 730x110x120 mm

น้ำหนักชุดเครื่อง: 9.5 kg / 9.5 kg / 11 kg / 11 kg

แหล่งจ่ายไฟฟ้า: 115/230 VAC+/-10%, 50-60 Hz

กำลังไฟ: 95 W

แหล่งจ่ายพลังงานให้อุปกรณ์ร่วม: 24 VDC, 1 A

มอเตอรไฟฟ้า: 24 VDC

การป้องกัน: IP 31

อุณหภูมิที่ใช้งาน: -15ºC + 50ºC

ชนิดการใช้งาน: Intensive use

สวิตซ์และความปลอดภัย: Encoder controlled

ปฏิกิริยาต่อสิ่งกีดขวาง: Direction reversal

ช่วงเวลาเปิดที่ 95 องศา: adjustable 4-12 s

ช่วงเวลาที่ปิดที่ 95 องศา: adjustable 5-15 s

ช่วงเวลาเปิดค้าง: adjustable 0-60 s

พลังงานโหมดสแตนบาย: 15 W

NEPTIS Motor closure

NEPTIS Motor closure บานสวิ

NEPTIS MODELS: SMT / SMT-B/ SMP

รับน้ำหนักสูงสุด: 250 kg / 250 kg / 300 kg 

แบตเตอรี่ในตัว: SMT-B

ขนาดเครื่อง: 550x110x120 mm730x110x120 mm730x110x120 mm

น้ำหนักชุดเครื่อง: 9.5 kg / 11 kg / 10.8 kg

แหล่งจ่ายไฟฟ้า: 115/230 VAC+/-10%, 50-60 Hz

กำลังไฟ: 95 W

แหล่งจ่ายพลังงานให้อุปกรณ์ร่วม: 24 VDC, 1 A

มอเตอรไฟฟ้า: 24 VDC

การป้องกัน: IP 31

อุณหภูมิที่ใช้งาน: -15ºC + 50ºC

ชนิดการใช้งาน: Intensive use

สวิตซ์และความปลอดภัย: Encoder controlled

ปฏิกิริยาต่อสิ่งกีดขวาง: Direction reversal

ช่วงเวลาเปิดที่ 95 องศา: adjustable 4-12 s

ช่วงเวลาที่ปิดที่ 95 องศา: adjustable 5-15 s

ช่วงเวลาเปิดค้าง: adjustable 0-60 s

พลังงานโหมดสแตนบาย: 15 W

NEPTIS Spring opening

NEPTIS Spring opening บานสวิ

NEPTIS MODELS: INVERS / INVERS-B

รับน้ำหนักสูงสุด: 250 kg / 250 kg 

แบตเตอรี่ในตัว: INVERS-B

ขนาดเครื่อง: 550x110x120 mm730x110x120 mm

น้ำหนักชุดเครื่อง: 9.5 kg / 11 kg

แหล่งจ่ายไฟฟ้า: 115/230 VAC+/-10%, 50-60 Hz

กำลังไฟ: 95 W

แหล่งจ่ายพลังงานให้อุปกรณ์ร่วม: 24 VDC, 1 A

มอเตอรไฟฟ้า: 24 VDC

การป้องกัน: IP 31

อุณหภูมิที่ใช้งาน: -15ºC + 50ºC

ชนิดการใช้งาน: Intensive use

สวิตซ์และความปลอดภัย: Encoder controlled

ปฏิกิริยาต่อสิ่งกีดขวาง: Direction reversal

ช่วงเวลาเปิดที่ 95 องศา: adjustable 3-8 s

ช่วงเวลาที่ปิดที่ 95 องศา: adjustable 6-15 s

ช่วงเวลาเปิดค้าง: adjustable 0-60 s

พลังงานโหมดสแตนบาย: 15 W

CERTIFICATION

Electromagnetic Compatibility EMC 2014/30/UE (Test report EMC_120283-3)

EN 61000-6-2 Standard/EN 61000-6-3 Standard

Low Voltage Directive LVD 014/35/35/UE (Test report SAFTR_120284-3)

EN 60335-1 Standard

Machinery Directive 2006/42/CD (Test report MACTR_120699-4)

EN 13849-1 Standard/EN 13849-2 Standard

Category=2, PL=d

TUV G577/1 Certification (for models LET, LET-B, SLT, SLT-B, SMT, SMT-B)

DIN 18650-1/DIN 18650-2

EN 16005