top of page

No Touch Switch
M 238M

สวิตซ์ไร้สัมผัส แบบมือโบก รุ่น M 238M

ออกแบบมาเพื่อเปิดและปิดประตูอัตโนมัติ ห้องน้ำผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

No-touch-M238_F02_PA.png
No-touch-M238_F01_PA.png

Product Specification

สวิตซ์มือโบก รุ่น: M 238M

• M 238M นี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้งานที่มีข้อจำกัด ด้านร่างกาย เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการและบุคคลทั่วไป

• แป้นสวิตซ์ใช้การแกะสลักด้วยเลเซอร์ สวยงามขนาดใหญ่ และมีคุณภาพสูง

• มีระบบเสียงเตือนให้เลือกใช้งาน (จีน อังกฤษ จีนกวางตุ้ง)

• แผงควบคุมด้านใน และด้านนอกมีคำแนะนำไฟแสดงที่ชัดเจน เพื่อการใช้งานง่าย

• M 238M นี้มีฟังก์ชันเตือนเวลาใช้งาน

• พื้นที่ใช้งานเหมาะกับห้องน้ำคนพิการ หรือห้องน้ำเดี่ยวในสนามบิน สถานีรถไฟฟ้า โรงพยาบาล   ศูนย์การค้า และอาคารสถานที่ราชการ

No-touch-M238_Z01_PA.png
M-238-No-touch.png

คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด

bottom of page