top of page
Cover-MG100-Sensor.png

No Touch Switch

สวิตซ์ไร้สัมผัส เป็นสวิตซ์ที่ค่อนข้างใช้งานง่ายสะดวกสบาย เพราะเพียงยกมือโชว์ หรือเพียงโบกมือที่ด้านหน้าของสวิตซ์ ประตูอัตโนมัติก็จะถูกสั่งงานให้ประตูเปิดออก ณ ปัจจุบันสวิตซ์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 คลื่นสัญญาณ คือ สัญญาณไมโครเวฟ และ สัญญาณอินฟราเรด  ซึ่งการทำงานจะแตกต่างกันนิดหน่อย

สวิตซ์คลื่นสัญญาณอินฟราเรด (ไร้สัมผัส)

สัญญาณอินฟราเรดจะยิงม่านลำแสงตรงออกมาด้านหน้าสวิตซ์ เพื่อจับสัญญาณของผู้ใช้งาน เพียงยกมือขึ้นมาโชว์บริเวณหน้าสวิตซ์ เมื่อมือโชว์อยู่บริเวณที่ตั้งค่าการรับสัญญาณ ประตูอัตโนมัติก็จะเปิดออก

สวิตซ์คลื่นสัญญาณไมโครเวฟ (มือโบก)

สัญญาณไมโครเวฟจะจับสัญญาณการเคลื่อนไหวของวัตถุ เมื่อผู้ใช้งานโบกมือไปมาที่ด้านหน้าตำแหน่งสวิตซ์ ประตูอัตโนมัติจะเปิดออก เช่น

สวิตซ์รุ่น MG100

You can download the TGD catalog of automatic door systems here.

ประตูอัตโนมัติ BEA Magic Switch_Font.png
ประตูอัตโนมัติ

สวิตซ์มือโบก รุ่น MG 100
คลื่นไมโครเวฟ

สวิตซ์มือโบก รุ่น BEA
คลื่นไมโครเวฟ

ประตูอัตโนมัติ Br-BEA-Magic-Switch-CHROMA.png
ประตูอัตโนมัติ Br-BEA-Magic-Switch.png

สวิตซ์มือโบก
BEA Magic Switch CHROMA 

คลื่นไมโครเวฟ

สวิตซ์มือโบก
BEA Magic Switch

คลื่นไมโครเวฟ

WPS100_BR.png

สวิตซ์มือโบก รุ่น WPS100
คลื่นอินฟราเรด

ประตูอัตโนมัติ PS 100 No touch.png
00_wps200.png

สวิตซ์ไร้สัมผัส รุ่น PS 100
คลื่นอินฟราเรด

สวิตซ์ปุ่มกด และ สวิตซ์ไร้สัมผัส (2in1) รุ่น WPS 200
คลื่นอินฟราเรด/ไมโครเวฟ

bottom of page